Początek grupy Walim Rajdowy miał miejsce w 2003 roku kiedy to kilku zapaleńców z Walimia rozpoczęło swoje starty w imprezach amatorskich (KJS). W międzyczasie zdarzało się organizować nam pojedyncze treningi dla zawodników startujących w imprezach amatorskich – ju uż wtedy też zrodził się pomysł aby zorganizować „WALIMSKĄ ZIMÓWKĘ” .Tym sposobem staliśmy się grupą, która organizuje coraz więcej imprez a rzadziej pojawia się w roli uczestników .

W roku 2005 zorganizowaliśmy pierwsze spotkanie ku pamięci Nieodżałowanego Janusza Kuliga oraz Mariana Bublewicza. Spotkanie przyjęły się wśród okolicznych kibiców i corocznie gromadziły coraz większą ilość osób. Padł pomysł aby postawić pomnik – z pomocą przyszli nam państwo Jan i Tatiana Kocjanowie z którymi Janusz był mocno zaprzyjaźniony. Ich nieoceniona pomoc spowodowała bardzo szybką realizacje pomysłu i tym sposobem w maju 2008 roku przy patelniach walimskich stanął piękny obelisk upamiętniający tych dwóch wspaniałych kierowców rajdowych. Od tamtej pory do grupy dołączali nowi członkowie z nowymi pomysłami, grupa zaczęła się dosyć mocno rozwijać i organizować coraz więcej i coraz większe imprezy. Tak trwa to do tej pory – mamy nadzieje ,że to nie jest już szczyt możliwości i chcemy rozwijać naszą działalność jeszcze bardziej aby nasze imprezy były lepsze ciekawsze i bezpieczniejsze .

Waldemar Kołodziej